Sleidinge

 

 

Op de begraafplaats van Sleidinge aan de Polenstraat liggen 2 Belgische gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog tussen de burgers van Sleidinge, waarschijnlijk in eeuwigdurende concessies. De graven zijn in uitstekende staat van onderhoud wat er op duidt dat er nog familieleden zijn die zich die zaken aantrekken.

 

Soldaat Criel sneuvelde in Houthulst bij het begin van het eindoffensief. E.H. Charles Lehoucq was aalmoezenier.

 

 

                 

 

 

 

Sluit tabblad/venster