Schaarbeek

 

 

Net als de begraafplaats van de stad Brussel, ligt ook de begraafplaats van Schaarbeek op het grondgebied van Evere, dit aan de samenloop van de Jules Bordetlaan en de Everestraat.

 

 

 

 

Er is een prachtig verzorgd erepark met 163 gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog, waarvan één onder een naamloos kruis. De helden liggen hier begraven onder een kruisje in kunststof. Tot begin jaren ’70 rustten zij op het oude kerkhof van Schaarbeek, nu een park.

 

Waarschijnlijk heeft de stad bij de verhuis naar deze nieuwe locatie beslist de oude grafstenen te vervangen door een nieuw symbool, terzelfdetijd een symbool van de vooruitgang in economische ontwikkeling.

 

In hetzelfde erepark liggen ook de oudstrijders van beide Wereldoorlogen en de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog.

 

 

 

 

 

Sluit tabblad/venster