Berchem - Antwerpen

 

 

 

 

 

 

Voor een bezoek aan het ereperk van de gesneuvelden van WOI gebruikt u in Berchem best de ingang van de begraafplaats aan de hoek van de Prins Leopoldlaan en de Elisabethlaan. Waar U onze nationale vlag ziet waaien vindt u dit prachtig ereperk.

 

Hier liggen 38 Belgische militairen begraven, allemaal onder het standaard Belgische graf met naamplaat. Op zes na lieten ze allemaal het leven op 26 augustus 1914, in de verdediging van de belegerde stad Antwerpen.

 

 

 

 

Sluit tabblad/venster