Inleiding: Onze verliezen

 

 

In een Franstalig boekje van de auteurs Baud en Van der Beken wordt de geschiedenis verteld van de eerste veldslag van de Eerste Wereldoorlog. De brochure heet  ďLa PremiŤre Bataille Belge - RABOSÉE - 5/6 AŰut 1914Ē en werd uitgegeven door de uitgeverij Wellens in Brussel tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.

 

Op de laatste bladzijde van het slechts 31 bladzijden tellende boekje staat een merkwaardige statistiek. Volgens de auteurs waren blijkens een mededeling van het Ministerie van Landsverdediging de verliezen aan manschappen en officieren in de Eerste Wereldoorlog als volgt samengesteld:

 

 

Gesneuvelden: 843 officieren, 20.247 manschappen

 

Overleden ten gevolge van opgelopen verwondingen: 314 officieren, 5.866 manschappen

 

Overleden ten gevolge van ziekten: 398 officieren, 10.052 manschappen

 

Overleden ten gevolge van ongevallen: 17 officieren, 605 manschappen

 

Vermisten: 33 officieren, 2.881 manschappen

 

Zijnde een totaal van: 1.605 officieren en 39.651 manschappen of totale verliezen: 41.256  militairen

 

 

 

 

Op dit ogenblik hecht men bij de dienst NIOOO meer geloof aan een cijfer in de buurt van 43.000 en waarschijnlijk met reden. Weinig mensen weten vandaag de dag nog dat er ook in de Afrikaanse koloniŽn gevochten werd. Duitsland had bijvoorbeeld twee koloniŽn met Rwanda en Burundi die grensden aan Belgisch Congo en aan een aantal Britse koloniŽn.

Ook daar zijn ware veldslagen geleverd waardoor ook daar Belgische gesneuvelden waren die er op dit ogenblik nog begraven liggen, verspreid over de ganse regio, ja zelfs tot in Mozambique.

 

Duitsland moest trouwens na die oorlog deze koloniŽn afstaan aan BelgiŽ om een deel van hun oorlogsschuld te betalen.

 

The African Queen, een film met Humphrey Bogart en Katharine Hepburn, geregisseerd door John Huston, die op D-Day de fameuze beelden van de landing in NormandiŽ filmde, won verscheidene Oscars en heeft als onderwerp die Afrikaanse episode van de Eerste Wereldoorlog.

 

 

 

Sluit tabblad/venster