Bijwerken van de database - Toestand op 15 april 2016

 

 

Een database moet voortdurend worden aangepast aan zich wijzigende situaties naargelang er nieuwe informatie beschikbaar komt. Dat is met onze database niet anders.

 

In de maand november 2014 zijn wij begonnen met het opzoeken van de plaats van overlijden van onze gesneuvelde militairen. Iedereen begrijpt dat niet iedere militair begraven werd op de plaats waar hij gesneuveld of overleden is. Bovendien is voor de administratie en de geschiedschrijving de plaats van overlijden belangrijker dan de begraafplaats.

 

De plaats van overlijden is geen gegeven dat vermeld werd op de naamplaat van het graf van de gesneuvelde. Enkel in vrij beperkte gevallen gebeurde het dat de plaats van overlijden vermeld werd op de graven van de gesneuvelden op burgerlijke begraafplaatsen.

 

Wij hebben besloten de op dit ogenblik gekende plaatsen van overlijden van onze gesneuvelden ook te vermelden in onze database, alhoewel het werk nog slechts voor 85% klaar is. De resterende 15% van de op dit ogenblik vermelde gegevens dienaangaande is nog niet nagekeken op hun historische correctheid. Wij vermoeden dat dit werk ons voor de rest van de zomer van 2016 zal bezighouden, want wij zullen onze hoofdtaak, het verzamelen van nieuwe foto’s van de graven, niet verwaarlozen.

 

Wij hebben ondertussen al vastgesteld, en dat zal iedere heemkundige ook al gedaan hebben, dat er voor dezelfde militair in vele gevallen ook verschillende schrijfwijzen van zijn naam in omloop zijn.

 

Omdat wij ervan uitgaan dat de gegevens op de naamplaten toch wel erg officiële gegevens zijn, zullen wij in deze database altijd voorrang verlenen aan de naam op de naamplaat.

 

Daar waar wij vaststellen dat er in andere databases (IV NIOOO - Flanders Fields - Memoire des Hommes, etc...) afwijkende schrijfwijzen van namen gegeven worden, zullen wij altijd in de eerste plaats de naam vermelden die op de naamplaat aangegeven is. In tweede instantie zullen wij, waar mogelijk, die andere schrijfwijze vermelden.

 

 

 

 

Procedure voor het verkrijgen van auteursrecht

 

 

Iedereen kan inschrijven tot het bekomen van het auteursrecht voor foto’s naar keuze. Het auteursrecht geeft u de mogelijkheid om onze foto’s onbeperkt te gebruiken in iedere vorm van publicatie zonder bronvermelding. Het is evenwel geen eigendomsrecht en dus niet overdraagbaar of vervreemdbaar.

 

In dien hoofde is het een persoonlijk recht, hetzij in de naam van een individu, van een feitelijke vereniging of van een rechtspersoon.

 

Het auteursrecht is bepaald op € 1,00 per foto voor de foto’s  van de Belgische begraafplaatsen en op € 3,00 voor de foto’s van de buitenlandse begraafplaatsen. Voor zover beschikbaar zal een sfeerfoto van de begraafplaats(en) gratis van auteursrecht meegeleverd worden.

 

Via de database (onderaan deze pagina), die u toelaat zowel op familienaam als op geboorteplaats en plaats van overlijden te selecteren, kan u het dossiernummer van het graf waarvoor u interesse hebt, vinden. Dat dossiernummer is het identificatienummer van de door u gewenste foto. De prijs van de rechten van iedere foto staat in de database, zodat u kan berekenen wat uw totaal aan auteursrechten is.

 

Dossiers waar in de kolom "Auteursrecht" een "0" staat, zijn dossiers van graven waarvan de foto's ons door derden gracieus werden toegestuurd. Deze foto's maken deel uit van onze persoonlijke collectie en zijn niet beschikbaar voor distributie."

 

 

U kan inschrijven voor het auteursrecht van één of meerdere foto’s door

de dossiernummers van de gewenste foto's + de naam + de geboorteplaats van de betrokken militair(en)

te mailen naar renejan@telenet.be.

 

 

Samen met de dossiernummers mailt u ook de ingevulde en ondertekende 'Overeenkomst inzake rechten'.

U kan deze printen, invullen en inscannen.

Deze overeenkomst mag me ook per post toegestuurd worden. Mijn adres staat op de overeenkomst.

 

 

Link naar de overeenkomst inzake rechten

 

 

Na ontvangst van uw mail krijgt u van mij het rekeningnummer waarop het verschuldigde bedrag kan gestort worden.

Na betaling van de rechten krijgt u de ook door mij ondertekende overeenkomst én de foto's.

Verzending van de foto's, tenzij u een andere voorkeur hebt, per elektronische mail of “We Transfer”.

 

 

 

 

 

 

 

Aantal beschikbare gefotografeerde graven

op 15 april 2016

In België

 

Op 21 militaire begraafplaatsen 

Op 78 burgerlijke begraafplaatsen

In 7 crypten

In 17 massagraven

Op 2 ereparken

Op 49 ereparken van burgerlijke begraafplaatsen

18.203

 

12.537

283

222

923

212

4.026

In Frankrijk

                                                                                               

Op militaire begraafplaats (Calais Nord)

Totaal van de 113 andere begraafplaatsen

2.946

 

1.030

 1.916

In Nederland

 

Dokkum

Harderwijk       

Harderwijk monument

Heerlen

Maastricht

Venlo

Vlissingen

376

 

1

224

124

14

4

4

5

In het Verenigd Koninkrijk

 

Op 63 begraafplaatsen

278

 

278

In Zwitserland

 

Fribourg en Leysin

3

 

3

In Duitsland

 

Köningsmoor

3

 

3

 In Denemarken

 

Kopenhagen

2

 

2

Totaal militairen

21.811

Burgers in Frankrijk (373 - 1 onbekende)

Onbekende soldaten (waarvan 40 in Frankrijk)

372

3.286

 

 

 

 

Sluit tabblad/venster