De Belgisch - Canadese vrijwilliger

 

 

 

Charles Boeyckens werd in de Voortstraat 73 te Oppuurs geboren op 13 november 1887. Hij was het derde kind en enige zoon van Joseph Boeyckens (Oppuurs, 26 mei 1849) en van Maria Van Hoorebeeck (Brussel, 1852).

Vader en moeder huwden in april 1882.

Zijn oudste zus, Maria, werd geboren op 30 augustus 1883 en zijn jongste zus, Pauline, op 12 februari 1885.

 

 

 

 

 

 

De kinderen van de familie Boeyckens werden reeds op zeer jonge leeftijd weeskinderen. Moeder stierf op 27 april 1891 en vader volgde moeder in het graf op 14 mei 1893. Na het overlijden van vader worden de zussen geplaatst in het pensionaat (zeg maar weeshuis) van Willebroek.

 

 

 

 

 

 

De vijfjarige Charles werd opgevangen door Jan Vermeiren (geboren op 12 mei 1836), gehuwd met Joanna Verheyden (geboren op 27 februari 1925) en hij verhuist naar de Meirstraat 57 in Oppuurs.

Jan Vermeiren was een belangrijke figuur in het dorp. Hij was oud secretaris van de bestuurlijke commissie van het Godshuis van Oppuurs, destijds het plaatselijke O.C.M.W..

Het gezin Verheyden-Vermeiren had geen kinderen. Daarom waarschijnlijk de opname van Charles in het gezin.

 

 

 

 

 

 

Ook hier had Charles geen geluk. Op 14 februari 1897 stierf Joanna en twee jaar later op 27 december 1899 stierf Jan. Charles was 12 jaar toen hij een tweede keer verweesd achterbleef.

 

Op 13 juli 1900 gingen de twee zussen en de broer samenwonen in Eikenvliet. Maria was dan bijna 17 jaar en kreeg het toezicht over haar jongere broer en zus.

 

 

 

 

 

 

Tien jaren later, begin november 1910, nam Charles afscheid van zijn twee zussen en emigreerde hij naar Canada.

Hij vertrok met de steamer Montezuma. Drie dagen na zijn 23ste verjaardag meerde de Montezuma aan in Quebec.

Charles doorliep de immigratie procedures met inbegrip van de verplichte quarantaine en vestigde zich in Winnipeg.

Hij kwam aan de kost als landbouwknecht.

 

 

 

 

 

 

Op 7 november 1914, WOI is al drie maanden aan de gang, vervoegde Charles Boeykens als vrijwilliger de Canadian Over-Seas Expeditionary Force in Winnipeg. Hij werd er opgeleid tot chauffeur en toegewezen aan de 5de veldartillerie brigade.

 

Van een kopie van zijn militie attest leren wij dat Charles niet getrouwd was en dat zijn zussen zich ondertussen in Antwerpen gevestigd hadden. Van zijn persoonsbeschrijving in dat attest vernemen wij verder dat hij een nogal bleke jongeman was van 1 meter 70 met blauwe ogen en licht bruin haar. Ook het medisch onderzoek stelde geen enkel probleem.

 

 

 

 

 

 

Na de basisopleiding maakte Charles met zijn eenheid de oversteek naar Europa. Het is best mogelijk dat dit met hetzelfde schip gebeurde waarmee hij emigreerde. De Montezuma was een schip van de Canadian Pacific Line en het werd in 1914 omgebouwd tot troepentransportschip.

 

Zij werden gekazerneerd in kamp Otterpool in de buurt van Folkestone, de Engelse havenstad in het zuiden van het land. Daar zouden zij nog een specifieke training krijgen door militairen die in een vroeger stadium van de oorlog reeds hun vuurdoop gekregen hadden. Op 13 oktober 1915 werd hun kamp door een Duitse Zeppelin aangevallen en gebombardeerd. Charles en 14 andere Canadese soldaten overleefden de aanval niet.

 

Zijn stoffelijke resten liggen begraven op de militaire begraafplaats van Folkestone. Daar liggen ook de stoffelijke resten van 18 andere Belgische soldaten (zie op deze website: Begraafplaatsen van Belgische gesneuvelden in het Verenigd Koninkrijk).

 

 

 

 

 

 

Oppuurs kan zich opmaken om op 15 oktober 2015 de honderdste verjaardag van de dood van hun held te herdenken.

 

 

 

 

 

 

 ********

 

 

Dit artikel is het resultaat van een samenwerking met heemkundigen Jos Winckelmans en Gert Van Kerckhoven uit Puurs.

 

De foto met de medaille - HE DIED FOR FREEDOM - werd ons ter beschikking gesteld

door Peter en Annie Bamford van de Folkestone Local History Society.
 

Met dank aan Cara MacDonald van het Canadian Museum of Immigration.

 

 

 

 

 

 

Sluit tabblad/venster